PSYCH-K®

Voorbij affirmaties, wilskracht en positief denken

Als aanvulling op NLP, wat vooral beroep doet op onze cognitieve capaciteiten, gebruik ik de kinesiologische techniek PSYCH-K® tijdens coachings.

Studies in de neurowetenschappen leren ons dat tenminste 95% van ons bewustzijn in feite onderbewust is. Onze onderbewuste overtuigingen en gedachten bepalen:
– welke woorden we gebruiken,
– welk gedrag we als gevolg stellen.

Je werkelijkheid wordt bijgevolg gecreëerd door je overtuigingen.

Beperkende patronen in ons leven zijn meestal een gevolg van belemmerende overtuigingen in ons onderbewustzijn met betrekking tot onderwerpen als relaties, je lichaam, je gezondheid, je eigenwaarde,…

Met PSYCH-K® kunnen deze vervangen worden door positieve doelovertuigingen.

Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right.

– Henry Ford

Wanneer er te weinig verbindingen actief zijn in je hersenen is je brein in stress. Op dat moment kan je je moeilijk concentreren, werkt je immuunsysteem niet goed, waardoor je niet je beste leven leidt en je jezelf misschien zelfs saboteert. Je vermogen om lief te hebben en je vreugdevol te voelen, rust te ervaren en ontvankelijk te zijn, worden in deze staat overbodig omdat je systeem enkel gericht is op presteren en overleven.

De meeste stress ontstaat in de relaties met de mensen om je heen. Er is immers geen enkel verlangen zo groot dan het verlangen om goede relaties te hebben met elkaar. Relaties zijn complex en worden vaak meer zonder dan met woorden vormgegeven. Soms is het moeilijk de vinger te leggen op waar het fout loopt. Als jij echter positieve overtuigingen hebt over jezelf en over je relaties, zal dit uitstralen naar je omgeving.

Deze positieve overtuigingen kunnen we met een eenvoudige techniek in je systeem brengen. Door een balans uit te voeren wordt er terug een evenwicht gecreëerd tussen beide helften van de hersenschors. Je lichaam en brein komen dus letterlijk terug in balans en uit de vechten-, bevriezen-, vluchten-modus.