Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is de techniek die ik gebruik bij caochings, deze afkorting staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een methodiek voor training, coaching, persoonlijk leiderschap en verbetering van de communicatie. Door middel van taal kunnen we neurologische processen herprogrammeren en nieuwe neurologische verbindingen tot stand brengen.

*VAKOG = Visueel Auditief Kinestethisch Olfactorisch Gustatief – onze zintuigen)
*MOW = Model van de wereld, onze unieke set van normen, waarden, indrukken, conclusies, overtuigingen en gevoelens die door onze persoonlijke geschiedenis wordt opgebouwd.

“Neuro” verwijst naar ons neurologische systeem, de wijze waarop we onze zintuigen gebruiken om gebeurtenissen waar te nemen. “Linguïstisch” staat voor de wijze waarop we taal gebruiken om aan onze ervaringen betekenis te geven, nadat deze door onze persoonlijke filter van waarden en overtuigingen is gegaan. “Programmeren” verwijst naar de manier waarop we informatie rondom ons interpreteren en ontwikkelen tot een uniek wereldbeeld. Ook gekend als een Model van de Wereld (MOW).

Door deze onbewuste processen in kaart te brengen, krijgen we inzicht in waarom we doen wat we doen. Van informatie binnenkrijgen en verwerken tot het teruggeven van de informatie aan de buitenwereld, waarbij neurologie (de manier waarop je dingen verwerkt in je hersenen) en taal met elkaar samenwerken.

Door herhaling van deze processen ontstaan patronen, een manier van denken, voelen, doen die we ons eigen maken door onze opvoeding en ervaringen in het verleden. NLP biedt de mogelijkheid om beperkende patronen te doorbreken en deze te vervangen door nieuwe patronen die je wel dienen en die ervoor zorgen dat je de resultaten bereikt waar je naar verlangt.